Internationale vervoersregeling VLG/ADR

PGS30

BRL K744/04

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Door zeer frequente kwaliteitscontroles zijn wij in een vroeg stadium op de hoogte van wijzigende regelgeving en richtlijnen. Desondanks kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Wij werken volgens door het Ministerie vastgestelde kwaliteitsnormen voor werkwijze en gebruikte gereedschappen, die worden vastgelegd en gecontroleerd in ons Kwaliteitsbewakingssysteem.