VLG/ADR Regelgeving

Ten gevolge van de internationale vervoersregeling voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, is in overeenstemming met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een kwaliteitsgarantieprogramma opgesteld. Hierin is vastgelegd dat IBC’s iedere 2,5 en 5 jaar moeten worden geïnspecteerd en beproefd. IBCkeuring.nl is  geautoriseerd om deze inspecties voor de in eigendom zijnde IBC’s of voor IBC’s van derden uit te voeren.

Het kwaliteitsgarantieprogramma omvat de volgende keuringen:

 • Elke 2,5 jaar: Luchtdichtheidstest
 • Elke 2,5 jaar: Inspectie externe conditie
 • Elke 5 jaar: Vervangen pakkingen
 • Elke 5 jaar: Inspectie interne conditie
 • Elke 5 jaar: Inspectie constructie en kenmerk

Na de keuring ontvangt u een digitaal keuringsrapport. De keuringsrapporten moeten te allen tijde door handhavers in het logboek gecontroleerd kunnen worden. Het logboek moet tenminste de volgende informatie bevatten:

 • de naam van de fabrikant
 • de naam van de huidige eigenaar
 • het individuele serienummer van de IBC
 • het door de fabrikant getekende resultaat van de initiële inspectie en de eventuele initiële luchtdichtheidstest
 • het rapport van de 2,5 en 5 jarige keuringen
 • eventuele rapporten inzake schades en/of reparaties

De rapportages behoren bij de IBC. Bij verkoop moeten ze aan de nieuwe eigenaar geleverd worden.