Wettelijke voorschriften keuringen brandstof-IBC’s

Na de aanschaf van een IBC voor brandstoffen bent u wettelijk verplicht de IBC een aantal keuringen te laten ondergaan. Vanwege de consequenties die ondermeer milieuschades met zich meebrengen, handhaven ook opdrachtgevers nu meer dan in het verleden op het naleven van deze regelgeving. De boetes voor het ontbreken van de keurmerken en/of certificaten zijn dan ook hoger dan de kosten die aan de keuringen zijn verbonden.

Waarom keuren

 • Veilig en verantwoord werken
 • ISO certificering
 • Verzekering
 • Controle door ondermeer RDW, RVI, douane, milieudiensten
 • (Grote) opdrachtgevers controleren op keuringsdocumenten vóór toegang op hun terrein

Wat en wanneer

Wanneer een IBC op een locatie wordt neergezet, dan is de PGS30 richtlijn van kracht. Bij transport over de weg is er sprake van verplichtingen volgens de Internationale Vervoersregeling VLG/ADR.
Vanwege gelijke keuringstermijn-verplichtingen, worden de keuringen meestal gecombineerd uitgevoerd.

Kiwa keuring

 • Deze keuring is wettelijk verplicht als gevolg van de milieueisen uit de PGS30 (voorheen CPR 9-6). De 2,5 jaarlijkse Kiwa inspectie is alleen van toepassing voor IBC’s met een Kiwa certificaat; dit zijn in de regel alle IBC’s die na 15 mei 1996 geproduceerd zijn. Deze IBC’s zijn herkenbaar aan de KiwaKeur registratieplaat.
 • Elke 15 jaar moet er een inwendige inspectie plaatsvinden volgens de Kiwa BRL-K744/04. Hiervoor moet de IBC helemaal leeg en schoon zijn aan de binnenzijde. Indien nodig verzorgen wij de lediging.

VLG/ADR

Vanwege de internationale vervoersregeling VLG/ADR, kan er in overeenstemming met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te allen tijde gehandhaafd worden op de kwaliteit van IBC’s. Het kwaliteitsgarantieprogramma omvat de volgende keuringen:

 • Elke 2,5 jaar: Luchtdichtheidstest
 • Elke 2,5 jaar: Inspectie externe conditie
 • Elke 5 jaar: Vervangen pakkingen
 • Elke 5 jaar: Inspectie interne conditie
 • Elke 5 jaar: Inspectie constructie en kenmerk

Wanneer u de IBC vervoert op een aanhangwagen, mag de IBC niet vast gemonteerd staan. Wanneer dat wel het geval is, wordt de IBC gezien als tankwagen en is een andere wetgeving van kracht.

De keuring

U geeft aan wanneer de IBC(‘s) klaar staan voor keuring. Wij komen bij u op locatie met onze servicewagen die is voorzien van alle veel voorkomende vervangende materialen en benodigde gereedschappen. Bij goedkeuring wordt een keurmerk met vervaldatum aangebracht op de registratieplaat en wordt de IBC voorzien van een etiket met de nieuwe vervaldata van de keuring. U ontvangt na de keuring digitale keuringsrapporten die moeten worden toegevoegd aan het logboek van de IBC

Voorbereiding

Op het moment van keuring

 • dienen de lekbakken van de IBC’s leeg te zijn. Indien dit niet mogelijk is, verzorgen wij tegen meerprijs de lediging
 • is er een logboek aanwezig. Indien u niet over een logboek beschikt, wordt tegen meerprijs een vervangend exemplaar geleverd. Het afgestempelde logboek bewijst dat de IBC aan de eisen voldoet
 • moet de IBC met een bedrijfswagen goed bereikbaar zijn

Goed verzekerd?

Verzekeringsmaatschappijen dekken mogelijk geen (milieu)schades als niet is voldaan aan de wettelijk verplichte keuringen. Ook hier spreekt het voor zich dat tijdige keuring raadzaam is.